• باندل
 • جدید

باندل بسته آموزش مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری + مجموعه تست های آنلاین شخصیت شناسی 

این بسته شامل:

– معرفی رشته های دانشگاهی توسط:
مهندس علی معتمد فتح (کارشناس معرفی رشته های ریاضی)
مهندس حامد فرهمند (کارشناس معرفی رشته های مشترک)
خانم الهام رحمانی ( فارغ التحصیل تئاتر دانشگاه تهران و کارشناس معرفی رشته های هنر)
آقای امیرحسام میرجعفری (کارشناس معرفی رشته های زبان)

مشاور تحصیلی:
دکتر علی اصغر شریفی مشاور مدارس استعدادهای درخشان ( حلی۵، حلی۱۰ و فرزانگان ۱) و مدارس غیرانتفاعی مطرح شهرتهران ( مدرسه دخترانه ضحی و مدرسه پسرانه دکتر هشترودی)

 

به همراه:
– پرسشنامه های شخصیت شناسی (تست شخصیت شناسی mbti، تست ارزش های آلپورت، تست رغبتهای شغلی هالند، تست هوش های چندگانه گاردنر و تست هوش هیجانی بار – آن)
– دفترچه رتبه های قبولی کنکور سراسری ۹۵
– دفترچه توضیحات جامع نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری

۵۰,۰۰۰ تومانانتخاب گزینه ها

 • باندل
 • بروزشد

مناسب برای همه افراد

مجموعه تست های شخصیت شناسی

۵ تست علمی و معتبر در جهت خودشناسی بیشتر شما

۱- تست mbti: این تست معتبرترین تست در زمینه تیپ شناسی شخصیتی است که شما می ‌توانید با انجام دادن آن به ویژگی های شخصیتی خود پی ببرید.

۲- تست هوش های چندگانه گاردنر: برای این که ببینید در چه رشته ای باید درس بخوانید،‌ابتدا باید بدانید که در چه زمینه ای استعداد دارید. در این تست استعدادهای شما ارزیابی شده و به توانایی هایتان پی می‌برید.

۳- تست ارزش‌های آلپورت: اغلب ما برای انتخاب یک رشته خوب نیاز داریم تا به صورت دقیق ارزش‌های خود را بشناسیم. بدانیم که چه پارامترهایی برایمان مهم است. این تست به شما کمک میکند که به این مهم دست یابید.

۴- تست رغبت سنج شغلی هالند: این تست به صورت تخصصی به شما رشته ای را که دوست دارید، معرفی می کند.

۵- تست هوش هیجانی بار-آن: برای این که بدانید در چه پارامترهایی قوی و در چه پارامترهایی ضعیف هستید از این تست استفاده کنید.

۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • جدید

آزمون آنلاین

هوش های چندگانه گاردنر

در پاریس آغاز گردید. او آزمونی را طراحی کرد تا بر اساس آن نیازهای آموزشی مربوط به کودکان شناسایی شود. دیدگاه عددی و کمی او نسبت به هوش به سرعت در آمریکا و سراسر دنیا موردپذیرش قرار گرفت. مدارس به سنجش کودکان و تطبیق دادن فعالیت هایی که به بهبود هوش آنها کمک م یکرد، پرداختند. در سال ۱۹۷۰ ، هاوارد گاردنر استاد رشته آموزش در دانشگاه هاروارد، به بررسی تعیین هوش بر اساس آزمون ها پرداخت. او با بررسی کودکان بااستعداد و افراد بالغی که دچار آسیب مغزی بودند، به این نتیجه رسید که افراد استعداد و نبوغ های دیگری دارند که شاید بر اساس آزمون های ایده آل سنتی شناسایی نشوند.

۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • رایگان!
 • جدید

آزمون آنلاین

شخصیت شناسی mbti

شاخص مایرز-بریگز که عموما به اختصار MBTI شناخته میشود، یکی از مطرح ترین آزمون ها در زمینه شناسایی تیپ شخصیتی است. الگوهای رفتاری شما را Myers-Briggs ابزار شخصیت شناسی شناسایی کرده و آنها را به یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت می دهد.

الگوهای رفتاری شما را Myers-Briggs ابزار شخصیت شناسی شناسایی کرده و آنها را به یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت می دهد. با این کار شما می توانید چارچوب جامعی برای شناخت بهتر خود و دیگران به دست آورید و از تفاوت های شخصیتی دیگران استقبال کنید. نقاط قوت، گرایش ها، چش ماندازها، شیوه های تصمی مگیری، سبک های ارتباطی و …… که همگی جزئی از طبیعت ذاتی شماست: اینکه شما چه کسی هستید. زمانی که شما حقیقتاً خود را شناختید، گزینه های فراوانی را در شغلتان، بهMBTI روابطتتان و زندگیتان خواهید دید.

۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • جدید

آزمون آنلاین

هوش هیجانی بارآن

“بار- اُن” در سال ۱۹۹۷ مدلی چندعاملی برای هوش هیجانی تدوین کرده است. ازنظر وی هوش هیجانی شامل ( مجموعه ای از  توانایی ها، کفایت ها و مهارت های غیرشناختی است که توانایی فردرا برای کسب موفقیت در مقابله با احتیاجات و فشارهای محیطی صفات هیجانی در این نوع هوش رکن .» تحت تاثیر قرار می دهد اساسی است که آن را از هوش شناختی متمایز می کند.

۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 • جدید

آزمون آنلاین

شخصیت شناسی شغلی هالند

شاخص مایرز-بریگز که عموما به اختصار MBTI شناخته میشود، یکی از مطرح ترین آزمون ها در زمینه شناسایی تیپ شخصیتی است. الگوهای رفتاری شما را Myers-Briggs ابزار شخصیت شناسی شناسایی کرده و آنها را به یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت می دهد.

الگوهای رفتاری شما را Myers-Briggs ابزار شخصیت شناسی شناسایی کرده و آنها را به یکی از ۱۶ تیپ شخصیتی منحصر به فرد نسبت می دهد. با این کار شما می توانید چارچوب جامعی برای شناخت بهتر خود و دیگران به دست آورید و از تفاوت های شخصیتی دیگران استقبال کنید. نقاط قوت، گرایش ها، چش ماندازها، شیوه های تصمی مگیری، سبک های ارتباطی و …… که همگی جزئی از طبیعت ذاتی شماست: اینکه شما چه کسی هستید. زمانی که شما حقیقتاً خود را شناختید، گزینه های فراوانی را در شغلتان، بهMBTI روابطتتان و زندگیتان خواهید دید.

۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

ویژه داوطلبان کنکور سال ۱۳۹۶

بسته آموزش مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری رشته ریاضی

این بسته شامل:

– معرفی رشته های دانشگاهی توسط:
مهندس علی معتمد فتح (کارشناس معرفی رشته های ریاضی)
مهندس حامد فرهمند (کارشناس معرفی رشته های مشترک)
خانم الهام رحمانی ( فارغ التحصیل تئاتر دانشگاه تهران و کارشناس معرفی رشته های هنر)
آقای امیرحسام میرجعفری (کارشناس معرفی رشته های زبان)

مشاور تحصیلی:
دکتر علی اصغر شریفی مشاور مدارس استعدادهای درخشان ( حلی۵، حلی۱۰ و فرزانگان ۱) و مدارس غیرانتفاعی مطرح شهرتهران ( مدرسه دخترانه ضحی و مدرسه پسرانه دکتر هشترودی)

 

به همراه:
– پرسشنامه های شخصیت شناسی (تست شخصیت شناسی mbti، تست ارزش های آلپورت، تست رغبتهای شغلی هالند، تست هوش های چندگانه گاردنر و تست هوش هیجانی بار – آن)
– دفترچه رتبه های قبولی کنکور سراسری ۹۵
– دفترچه توضیحات جامع نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری

۴۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

ویژه داوطلبان کنکور سال ۱۳۹۶

بسته آموزش مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری رشتهتجربی

این بسته شامل:

– معرفی رشته های دانشگاهی توسط:
خانم هانیه سمندری (رتبه ۳۲ کنکور سراسری و دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس معرفی رشته های تجربی)
مهندس حامد فرهمند (کارشناس معرفی رشته های مشترک)
خانم الهام رحمانی ( فارغ التحصیل تئاتر دانشگاه تهران و کارشناس معرفی رشته های هنر)
آقای امیرحسام میرجعفری (کارشناس معرفی رشته های زبان)

مشاور تحصیلی:
دکتر علی اصغر شریفی مشاور مدارس استعدادهای درخشان ( حلی۵، حلی۱۰ و فرزانگان ۱) و مدارس غیرانتفاعی مطرح شهرتهران ( مدرسه دخترانه ضحی و مدرسه پسرانه دکتر هشترودی)

 

به همراه:
– پرسشنامه های شخصیت شناسی (تست شخصیت شناسی mbti، تست ارزش های آلپورت، تست رغبتهای شغلی هالند، تست هوش های چندگانه گاردنر و تست هوش هیجانی بار – آن)
– دفترچه رتبه های قبولی کنکور سراسری ۹۵
– دفترچه توضیحات جامع نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری

۴۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

ویژه داوطلبان کنکور سال ۱۳۹۶

بسته آموزش مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری رشتهانسانی

این بسته شامل:

– معرفی رشته های دانشگاهی توسط:
آقا علیرضا بوربور ( کارشناس معرفی رشته های انسانی)
مهندس حامد فرهمند (کارشناس معرفی رشته های مشترک)
خانم الهام رحمانی ( فارغ التحصیل تئاتر دانشگاه تهران و کارشناس معرفی رشته های هنر)
آقای امیرحسام میرجعفری (کارشناس معرفی رشته های زبان)

مشاور تحصیلی:
دکتر علی اصغر شریفی مشاور مدارس استعدادهای درخشان ( حلی۵، حلی۱۰ و فرزانگان ۱) و مدارس غیرانتفاعی مطرح شهرتهران ( مدرسه دخترانه ضحی و مدرسه پسرانه دکتر هشترودی)

 

به همراه:
– پرسشنامه های شخصیت شناسی (تست شخصیت شناسی mbti، تست ارزش های آلپورت، تست رغبتهای شغلی هالند، تست هوش های چندگانه گاردنر و تست هوش هیجانی بار – آن)
– دفترچه رتبه های قبولی کنکور سراسری ۹۵
– دفترچه توضیحات جامع نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری

۴۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نکات مهم قبل از خرید

 • بسته های آموزش مجازی انتخاب رشته به دو روش پیک برای تهران و پست برای دگیر شهر ها ارسال خواهند شد ، هزینه ارسال برای هر دو روش ۶.۰۰۰ تومان است.
 • ساعات رسیدگی به سفارشات “بسته های آموزش مجازی انتخاب رشته ” از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر است و سفارش خارج از محدوده زمانه از ساعات اولیه فردای آن روز پیگیری خواهند شد.
 • سفارشات در روز های پنج شنبه و جمعه دریافت و پیگیری خواهند شد ولی ارسال آنها به شنبه موکول میشود.
 • شما میتوانید در هنگام خرید آدرس دیگری را برای دریافت وارد نمایید
 • بخش پرداخت انتخاب پویا توسط تمام کارت های شتاب و کیف پول زرین پال پشتیبانی میکند.
 • با خرید هر سه بسته از هدیه ویژه “انتخاب پویا” بهره مند شوید.