ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش طبیعت گرا

هوش طبيعت‌گرا، توانايي بازشناسي و طبقه بندي گونه‌ها در محيط زندگي خود مي‌باشد. قابليت شناخت عناصر يك گروه، تمايز بين عناصر و گونه‌ها و درك روابط بين آن‌ها، به صورت رسمي و غيررسمي، را...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش موسیقیایی

هوش موسيقيايي به توانايي فهميدن، گسترش و پيشرفت متون موسيقي، پاسخگويي به موسيقي، درك اشكال و ايده‌هاي موسيقي، ايجاد عملكرد ذهني و آهنگ‌سازي اشاره مي‌كند. اين هوش بسيار سريع‌تر از ساير هوش‌ها ظهور مي‌كند....

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش درون فردی

به توانايي آگاه شدن از احساس‌ها، انگيزه ها و اميال خود، و استفاده از اين شناخت دروني در جهت حل مسايل و كنترل شرايط اشاره دارد. به عبارت ديگر توانايي ارزيابي قوت‌ها، ضعف‌ها، استعدادها،...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش میان فردی

هوش بين‌فردي به توانايي تشخيص جنبه‌هاي ظريف رفتاري ديگران، شناخت و درك نيات، انگيزه‌ها و خواست‌هاي ديگران، كه منجر به ارتباط مؤثر با ديگران مي‌شود اشاره مي كند. به عبارتي ديگر هوش بين‌فردي، توانائي درك...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش بدنی – جنبشی

هوش بدني – جنبشي به توانايي فرد در استفاده، كنترل و هماهنگ كردن حركات بدني– جنبشي و به كارگيري ماهرانه اشياء اشاره دارد. اين مؤلفه هوشي بر قابليت استفاده فرد از كل بدن يا بخش‌هايي...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش دیداری – فضایی

هوش ديداري- فضايي به توانايي مشاهده كامل و دقيق و شرح دنياي بصري و درك و توصيف گرافيكي ايده‌هاي بصري به صورت آثار توصيفي و ذهني اشاره مي كند. اين مولفه هوشي نمايانگر توانائي...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

هوش منطقی – ریاضی

هوش منطقي- رياضي به طور كلي توانايي استفاده از اعداد براي محاسبه و توصيف اشياء، به كارگيري رياضي در زندگي روزانه، به كارگيري قوانين رياضي براي ايجاد بحث تناسب و تقارن، طراحي و مدل...

ادامه نوشته

ادامه نوشته
انواع هوش گاردنر

معرفی و تحلیل هوش زبانی – کلامی آزمون گاردنر

هوش كلامي به توانايي استفاده از زبان براي توصيف حوادث، ايجاد ارتباط، ايجاد بخش‌هاي منطقي و استفاده از استعاره و اصطلاحات براي بيان افكار خود اشاره مي‌كند. کسانی که هوش کلامی- زبانی بالایی دارند به...

ادامه نوشته